top of page
Okres
Typ domu
Zdjęcie
Cena
20 maja - 28 czerwca
Typ I
220 zł
29 czerwca - 19 sierpnia
Typ I
280 zł
20 sierpnia - 31 sierpnia
Typ I
220 zł
01 września - 26 września
Typ I
150 zł
20 maja - 28 czerwca
Typ II
280 zł
29 czerwca - 19 sierpnia
Typ II
380 zł
20 sierpnia - 31 sierpnia
Typ II
280 zł
1 września - 26 września
Typ II
240 zł
bottom of page