top of page

Poniżej zamieszczony jest terminarz zajętości domków. W celu sprawdzenia zajętości w danym okresie należy wybrać odpowiedni miesiąc wyświetlania kalendarza poprzez przyciski znajdujące się w górnej lewej części kalendarza. Opisy od D1 do D7 oznaczają, którego domku dotyczy dany wpis, np. D1 oznacza domek nr 1. Jeśli dany domek jest zajęty, to obok numeru domku pojawi się wpis numeru rezerwacji, np. res.72,  co oznacza rezerwację nr 72. Numery rezerwacji przekazywane są przez email wraz z potwierdzeniem rezerwacji.

bottom of page